Η Φυσική Ιατρική και Αποκατάσταση (ΦΙΑπ)

 

Η ειδικότητα της Φ.Ι.Α.Π. έχει σαν στόχο:
Να συμβάλλει στην πρόληψη, στη διάγνωση, στη θεραπευτική παρέμβαση, να βοηθήσει-επανεκπαιδεύσει τον ασθενή να χρησιμοποιήσει ότι του έχει απομείνει σε λειτουργία, να βοηθήσει με την τεχνολογία αντικαθιστώντας τη «φύση», να επανεντάξει το άτομο στην κοινωνία κάνοντάς το πιο λειτουργικό ψυχοσωματικά και να του προσφέρει τις συνθήκες για καλύτερη ποιότητα ζωής. Παρεμβαίνει σε όλα τα στάδια της πάθησης-κάκωσης και σε όλες τις ηλικίες, με τελικό στόχο: την βελτίωση της ανικανότητας και την πλήρη λειτουργική , ψυχοκοινωνική του αποκατάσταση.